Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Cửa hàng số 10- Công ty cổ phần dầu khí Miền Nam- Chi nhánh Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 •   Thôn Piơr II, Xã Ia Piơr, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng số 9- Công ty cổ phần dầu khí Miền Nam- Chi nhánh Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Phú Thiện
 •   Tổ dân phố 4, Thị trấn Phú Thiện, Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng số 8- Công ty cổ phần dầu khí Miền Nam- Chi nhánh Gia Lai

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 •   99 Phạm Văn Đồng, Phường Sông Bờ, Thị xã Ayun Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng số 7- Công ty cổ phần dầu khí Miền Nam- Chi nhánh Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 •   241 Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng số 6- Công ty cổ phần dầu khí Miền Nam- Chi nhánh Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 •   11 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Chư Ty, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng số 1- Công ty cổ phần dầu khí Miền Nam- Chi nhánh Gia Lai

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   184 B Phan Đình Phùng, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng số 2- Công ty cổ phần dầu khí Miền Nam- Chi nhánh Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 •   Đường DT664, làng Lá 1, Xã Ia Dêr, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng số 5 - Công ty cổ phần dầu khí Miền Nam- Chi nhánh Gia Lai

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   Thôn 1, Xã An Phú, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng số 4- Công ty cổ phần dầu khí Miền Nam- Chi nhánh Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 •   Thôn Vườn Ươm, Xã Ia Glai, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng số 3- Công ty cổ phần dầu khí Miền Nam- Chi nhánh Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 •   1/184 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Đại lý Gas Số 2- Công ty TNHH MTV dầu khí Kiên Long - Chi nhánh Gia Lai;

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 •   445 Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Đại lý Gas Số 1- Công ty TNHH MTV dầu khí Kiên Long - Chi nhánh Gia Lai;

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   485 Lê Đại Hành, Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Hộ kinh doanh Vũ Mão Tuấn Anh

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 •   17 Nguyễn Trãi, Thị trấn Chư Prông, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Anh Thư

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   Tổ 4, Phường Ngô Mây, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Đồng Xuân Mười

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 •   Thôn Dơk Ngol, Xã Ia Dơk, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Phạm Diệp Kế Nguyên

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   Tổ 4, Phường An Phú, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Ánh

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 •   Thôn Móc Trang, Xã Ia Dom, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Công ty TNHH MTV Đức Thành Đức Cơ

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 •   Thôn Ia Mut, Xã Ia Dom, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Lên

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 •   "Thửa đất số 3a, tờ bản đồ số 23, thôn 19, Xã Ia Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Phúc Hưng

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 •   Thôn Kiến Xương, Xã Chư Gu, Huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể