Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Cửa hàng bán LPG chai số 25- công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 •   QL 14, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 48- công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   Làng Khươn, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 44- công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   Lê Đại Hành, tổ 9, Phường Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 17- công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   575 Phạm Văn Đồng, Phường Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 12- công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 •   , Thị trấn Ia Ly, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 5- công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   293 Trường Chinh, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 36- công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 •   , Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 56- công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   59 Lý Thái Tổ, Phường Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 55 -Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 •   Đường Hùng Vương, khu phố 3, Thị trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 54 - Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 •   Tỉnh lộ 669, khối 6, Thị trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai - Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 •   Thôn Cầu Vàng, Xã K' Dang, Huyện Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai - Công ty Xăng Dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   Thôn Tân Lập , Xã Song An, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai - Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   01 Trần Phú , Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 28 - Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   Đường Đỗ Trạc, Phường An Phú, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng Gas 24H - Công Ty CP Thiên Long Cát Gia Lai

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   Lý Chính Thắng, Phường Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng Gas 24H An Khê - Công Ty CP Thiên Long Cát Gia Lai

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   50 Bùi Thị Xuân, Phường An Phú, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng bán LPG chai “Cửa hàng Gas 24H Chư Sê”

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   966C Hùng Vương, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng bán LPG chai Cửa hàng 1 Gas 24H

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   283 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hội Phú, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng Gas 24H Chư Sê - Công ty CP Thiên Long Cát Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 •   Đường Ngô Thời Nhậm, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng 3 Gas 24H - Công ty CP Thiên Long Cát Gia Lai

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   766 Phạm Văn Đồng, Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần