Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Cửa hàng bán LPG chai số 59 -công ty xăng dầu bắc tây nguyên

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 •   Làng Băng, Xã Ia Pia, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 60 -Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 •   Quốc lộ 14, thôn Phú Mỹ, Xã Ia Băng, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng số 12- Công ty cổ phần dầu khí Miền Nam- Chi nhánh Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 •   Thôn Bắc Thái, Xã Ia Lâu, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng số 10- Công ty cổ phần dầu khí Miền Nam- Chi nhánh Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 •   Thôn Piơr II, Xã Ia Piơr, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Vũ Mão Tuấn Anh

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 •   17 Nguyễn Trãi, Thị trấn Chư Prông, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Phạm Văn Huyên

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 •   Thôn Hòa Bình, Xã Bàu Cạn, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Đỗ Thị Thơm

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 •   365 Hùng Vương, Thị trấn Chư Prông, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Nguyễn Quốc Kiệm

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 •   316 Hùng Vương, Thị trấn Chư Prông, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Nguyễn Bá Đến

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 •   Thôn Phú Mỹ, Xã Ia Băng, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Hoàng Văn Tuấn

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 •   Thôn 6, Xã Ia Piơr, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Trường

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 •   KQH Đường Hùng Vương, TDP5, Thị trấn Chư Prông, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Trần Hữu Nam

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 •   Thôn Hoàng Tiên, Xã Ia Phìn, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Vi Văn Thôi

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 •   Thôn Đoàn kết, Xã Bàu Cạn, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Trần Văn Chín

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 •   05 Nguyễn Trãi, Thị trấn Chư Prông, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Võ Thị Hương

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 •   Thôn Hòa Hợp, Xã Ia Drăng, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng dầu mỏ khí hóa lỏng chai Trần Văn Ngọ

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 •   Thôn Hòa Hợp, Xã Ia Drăng, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Trần Văn Mười

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 •   Thôn Thanh An, Xã Thăng Hưng, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng dầu mỏ khí hóa lỏng chai Nguyễn Thị Hiển

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 •   Thôn 1, Xã Ia Tôr, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Hồng Bụt

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 •   41 Hùng Vương, Thị trấn Chư Prông, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Ngọc Điệp

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 •   136 Nguyễn Trãi, Thị trấn Chư Prông, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể