Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Cửa hàng bán LPG chai : Cửa hàng xăng dầu số 26 - Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Huyện Ia Pa
 •   Thôn Kim Năng 1, Xã Ia Ma Rơn, Huyện Ia Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng dầu mỏ khí hóa lỏng chai Phan Văn Hồng

 • Quận/huyện: Huyện Ia Pa
 •   Ama Rin I, Xã Ia Ma Rơn, Huyện Ia Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể