Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Cửa hàng bán LPG chai: Cửa hàng xăng dầu số 11 - Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   Quốc lộ 14, Xã Chư Á, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai: “Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 63 - Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   92 Ngô Quyền, Xã Biển Hồ, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 32, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   QL 14, Xã Ia Kênh, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 24 thuộc Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   72 Phạm Hùng, Xã Tân Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 4 - công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   733 Phạm Văn Đồng, Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 02- Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   QL 14, Làng Nhao, Xã Ia Kênh, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 48- công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   Làng Khươn, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 44- công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   Lê Đại Hành, tổ 9, Phường Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 17- công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   575 Phạm Văn Đồng, Phường Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 5- công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   293 Trường Chinh, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 56- công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   59 Lý Thái Tổ, Phường Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai - Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   01 Trần Phú , Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng Gas 24H - Công Ty CP Thiên Long Cát Gia Lai

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   Lý Chính Thắng, Phường Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng bán LPG chai “Cửa hàng Gas 24H Chư Sê”

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   966C Hùng Vương, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng bán LPG chai Cửa hàng 1 Gas 24H

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   283 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hội Phú, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng 3 Gas 24H - Công ty CP Thiên Long Cát Gia Lai

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   766 Phạm Văn Đồng, Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng 5 Gas 24H - Công ty CP Thiên Long Cát Gia Lai

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   145 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ia Kring, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng 4 Gas 24H - Công Ty CP Thiên Long Cát Gia Lai

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   507 Lê Duẩn, Phường Thắng Lợi, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng bán LPG chai Cửa hàng 2 Gas 24H- Công ty Cổ Phần Thiên Long Cát

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   01 Trần Quốc Toản, Phường Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng số 8 Gas 24H - Công ty CP Thiên Long Cát Gia Lai

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   162/15 Trường Chinh, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần