Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Cửa hàng Gas Mang Yang - Công ty cổ phần kinh doanh khí Miền Nam- Chi nhánh Miền Trung tại Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 •   22 Tôn Đức Thắng, Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng số 13- Công ty cổ phần dầu khí Miền Nam- Chi nhánh Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 •   24 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng số 3- Công ty cổ phần dầu khí Miền Nam- Chi nhánh Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 •   1/184 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Hộ kinh doanh Lê Hùng Anh

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 •   Thôn Châu Khê, Xã Đăk Yă, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Trần Ngọc Trưng

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 •   143 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Lê Thị Kim Luông (Mỹ Huyền)

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 •   205 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Bốn Thọ

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 •   Thôn Tân Phú, Xã Đăk Djrăng, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Nguyễn Thị Đào

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 •   Thôn Tân Phú, Xã Đăk Djrăng, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng dầu mỏ khí hóa lỏng chai Văn Luận

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 •   Thôn 2, Xã AYun, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Thanh Hưng

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 •   Tổ 6, Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Thanh Châu

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 •   , Xã AYun, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Khoa Hường

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 •   52 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Tâm Yến

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 •   393- Trần Hưng Đạo, Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Vạn Tấn

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 •   250 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Việt Hiền.

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 •   199 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Nguyễn Thị Lộc

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 •   Làng Groi,, Xã Kon Thụp, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Nhật Nam

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 •   Thôn Châu Khê, Xã Đăk Yă, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Tâm Yến.

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 •   393 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Đoàn Khắc Tân

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 •   Tổ 4, Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể