Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Cửa hàng số 9- Công ty cổ phần dầu khí Miền Nam- Chi nhánh Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Phú Thiện
 •   Tổ dân phố 4, Thị trấn Phú Thiện, Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Nguyễn Bá Cầu

 • Quận/huyện: Huyện Phú Thiện
 •   , Xã Ia Sol, Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Lê Thị Thu Hà

 • Quận/huyện: Huyện Phú Thiện
 •   Khu phố 1, Thị trấn Phú Thiện, Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Võ Thị Bích Lụa

 • Quận/huyện: Huyện Phú Thiện
 •   Khu phố 1, Thị trấn Phú Thiện, Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng dầu mỏ khí hóa lỏng chai Hà Thành

 • Quận/huyện: Huyện Phú Thiện
 •   Thôn Thanh Bình, Xã Ia Peng, Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Phan Thị Hiền

 • Quận/huyện: Huyện Phú Thiện
 •   , Xã Ia Sol, Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Minh Hà

 • Quận/huyện: Huyện Phú Thiện
 •   , Xã Ia Sol, Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Ngọc Cửa

 • Quận/huyện: Huyện Phú Thiện
 •   Tổ dân phố 2, Thị trấn Phú Thiện, Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Cầu Cử (Nguyễn Bá Cầu)

 • Quận/huyện: Huyện Phú Thiện
 •   , Xã Ia Sol, Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Trí Phượng

 • Quận/huyện: Huyện Phú Thiện
 •   Thôn Thanh Bình, Xã Ia Peng, Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Nguyễn Văn Đức

 • Quận/huyện: Huyện Phú Thiện
 •   Khu phố 5, Thị trấn Phú Thiện, Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể