Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Cửa hàng bán LPG chai số 55 -Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 •   Đường Hùng Vương, khu phố 3, Thị trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 54 - Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 •   Tỉnh lộ 669, khối 6, Thị trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng Gas Ia Grai - Công ty CPKD Khí Miền Nam- Chi Nhánh Miền Trung Tại Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 •   Thôn Lập Thành, Xã Ia Yok, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng số 2- Công ty cổ phần dầu khí Miền Nam- Chi nhánh Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 •   Đường DT664, làng Lá 1, Xã Ia Dêr, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Hộ kinh doanh Trần Văn Bội

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 •   Thôn Thanh Hà 2, Xã Ia Hrung, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Công ty TNHH MTV Nhật Mai Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 •   Làng Beng, Xã Ia Chia, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Hộ kinh doanh Hòa Thu

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 •   Thôn 3, Xã Ia KRai, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hiệu Buôn Tân An

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 •   Thôn Tân Lập, Xã Ia Sao, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Xoan

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 •   Khối phố 2, Thị trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Trần Thị Kiệt

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 •   Thôn 3, Xã Ia Tô, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Ban

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 •   Nông trường cà phê Ia Sao 2, Xã Ia Sao, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Bùi Công Sơn

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 •   Thôn Tân Lập, Xã Ia Sao, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Dương Huyền

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 •   Tổ 5, thôn Tân An, Xã Ia Sao, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Trần Thị Hằng

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 •   Thôn Tân An, Xã Ia Sao, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Hồ Thị Thanh Hiền

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 •   Tổ 5, Thị trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Bùi Văn Hồng

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 •   Làng Klá 1, Xã Ia Dêr, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Lang San

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 •   Thôn hợp Thành, Xã Ia Bă, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Anh Kỳ

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 •   Làng O Pếch, Xã Ia Pếch, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Trần Thị Duyên

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 •   Khối phố 2, Thị trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Hữu Thành

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 •   Thôn 4, Xã Ia Tô, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể