Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Cửa hàng bán LPG chai: Cửa hàng xăng dầu số 51 - Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên;

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 •   263 Quang Trung, Thị trấn KBang, Huyện KBang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai : Cửa hàng xăng dầu số 16- Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   Quốc Lộ 19, Phường An Phú, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai: Cửa hàng kinh doanh dầu mở nhờn, gas Petrolimex và nước giặt Jana - Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   329 Quang Trung, Phường An Phú, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai: Cửa hàng xăng dầu số 27 - Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Huyện Chư Pưh
 •   Quốc lộ 14, Xã Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai : Cửa hàng xăng dầu số 26 - Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Huyện Ia Pa
 •   Thôn Kim Năng 1, Xã Ia Ma Rơn, Huyện Ia Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai: Cửa hàng xăng dầu số 11 - Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   Quốc lộ 14, Xã Chư Á, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai: “Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 63 - Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   92 Ngô Quyền, Xã Biển Hồ, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 32, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   QL 14, Xã Ia Kênh, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 15 ( công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên)

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 •   88 Trần Hưng Đạo, Phường Đoàn Kết, Thị xã Ayun Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 10 (Công ty xăng dầu Bắc tây Nguyên)

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 •   805 Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 59 -công ty xăng dầu bắc tây nguyên

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 •   Làng Băng, Xã Ia Pia, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 60 -Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 •   Quốc lộ 14, thôn Phú Mỹ, Xã Ia Băng, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 62- Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   Tổ 3, Phường Ngô Mây, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 58- Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 •   Thôn Grep Pếch, Xã Dun, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 24 thuộc Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   72 Phạm Hùng, Xã Tân Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 4 - công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   733 Phạm Văn Đồng, Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 57- công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 •   Thôn 2, Xã Ia HLốp, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 02- Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   QL 14, Làng Nhao, Xã Ia Kênh, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 21- công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   Tổ 6, Phường Ngô Mây, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 47- công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 •   Tổ 9, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH