Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Cửa hàng Gas 24H Đức Cơ- Công ty CP Thiên Long Cát Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 •   336 Quang Trung, Thị trấn Chư Ty, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng số 6- Công ty cổ phần dầu khí Miền Nam- Chi nhánh Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 •   11 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Chư Ty, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Hộ kinh doanh Đồng Xuân Mười

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 •   Thôn Dơk Ngol, Xã Ia Dơk, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Ánh

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 •   Thôn Móc Trang, Xã Ia Dom, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Công ty TNHH MTV Đức Thành Đức Cơ

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 •   Thôn Ia Mut, Xã Ia Dom, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Hộ kinh doanh Bùi Quý Bắc

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 •   Làng Hrang, Xã Ia Kênh, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Hoàng Thị Kim Liên

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 •   Thôn Thanh Giáo, Xã Ia Krêl, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Xa Tấn Tùng

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 •   Làng Bi, Xã Ia Dom, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Phan Thị Chính

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 •   Làng Sơn, Xã Ia Nan, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Ngô Thị Hằng

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 •   Thôn Đồng Tâm II, Xã Ia Din, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Tạp Hóa Cô Hát (Bùi Văn Hân)

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 •   Thôn Thanh Giáo, Xã Ia Krêl, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai: Công ty CP kinh doanh khí miền nam - Chi nhánh Gia Lai- cửa hàng Gas dầu khí Đức Cơ;

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 •   369 Quang Trung, Thị trấn Chư Ty, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng bán LPG chai Bùi Xuân Núi

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 •   Đường Kpă Klơng, Thị trấn Chư Ty, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Bùi Minh Sơn

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 •   Tổ dân phố 4, Thị trấn Chư Ty, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Đỗ Phi Bảy

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 •   389 Quang Trung, Thị trấn Chư Ty, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng dầu mỏ khí hóa lỏng chai Năm Lai

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 •   391 Quang Trung, Thị trấn Chư Ty, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng dầu mỏ khí hóa lỏng chai Đoàn Văn Giới

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 •   Thôn Păng Tul, Xã Ia Dơk, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng dầu mỏ khí hóa lỏng chai Hùng Hòa

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 •   Thôn Ia Tum, Xã Ia Nan, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng dầu mỏ khí hóa lỏng chai Ngọc Ấn

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 •   Thôn Mook Đen, Xã Ia Dom, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Liệu Thảo

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 •   119 Quang Trung, Thị trấn Chư Ty, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể