Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC HẢI

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Sản xuất

Đại Lý Hàng Tiêu Dùng Đức Lợi

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 •   None
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Sản xuất

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng Bình Tiên Tại Gia Lai

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Sản xuất

Công ty TNHH một thành viên Trần Tuyên Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 5901101073

Công ty TNHH Vạn Tiến Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5901100915

Công ty TNHH Thanh Xuân Đak Đoa

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn
 • Mã số thuế: 5901100658

Công ty TNHH một thành viên Hoàng Sung

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Công ty TNHH MTV Gas Hải Lưu

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn
 • Mã số thuế: 5900785550

Công ty TNHH MTV Minh Phú Gas

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Nguyễn Lê Huy
 • Kênh phân phối: Bán buôn
 • Mã số thuế: 5900483623

Công ty TNHH MTV An Quí Gia Lai

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Lưu Thị Hoàng Oanh
 • Kênh phân phối: Bán buôn
 • Mã số thuế: 5900987500

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Khí Miền Nam - Chi Nhánh Miền Trung Tại Gia Lai

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Phạm Tiến Mạnh
 • Kênh phân phối: Bán buôn
 • Mã số thuế: 0305097236-010

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: VŨ HUY TRÍ
 • Kênh phân phối: Bán buôn
 • Mã số thuế: 5900182337

Công ty TNHH MTV Daily Mart

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Công ty TNHH Một Thành Viên Dailymart - Siêu Thị Dailymart - Chư Ty

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Công ty TNHH Một Thành Viên Dailymart Cửa Hàng Daily 24/7

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Công ty TNHH MTV Kim Tuổi Hoa

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Công Ty TNHH Phương Hùng

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Công Ty TNHH Một Thành Viên Comexim Chư Sê

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Thành

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nam Gia Lai

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn