Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Cửa hàng bán LPG chai số 25- công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 •   QL 14, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 12- công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 •   , Thị trấn Ia Ly, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 36- công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 •   , Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Thiện

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 •   Thôn 6, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Huỳnh Phương Duy

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 •   Thửa đất số 48, thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Trần Nguyên Khoa

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 •   Tổ dân phố 1, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Lê Thị Thanh Hoa

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 •   146 Hùng Vương, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Mai Xuân Tiếp

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 •   Thôn Ry Ninh, Thị trấn Ia Ly, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Bùi Thị Bài

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 •   TDP 1, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Phạm Văn Bình

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 •   Thôn 3, Xã Ia Nhin, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng dầu mỏ khí hóa lỏng chai Mười Sương

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 •   Làng Tơ Vơn 1, Xã Ia Khươl, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Nguyễn Thị Tỉnh

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 •   Thôn 7, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng dầu mỏ khí hóa lỏng chai Lê Tình

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 •   Thôn 2, Xã Ia Nhin, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng dầu mỏ khí hóa lỏng chai Trương Thị Hải

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 •   Thôn 6, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Hoa Lam

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 •   Thôn Đại An, Xã Ia Khươl, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Ánh Phát

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 •   Khối phố 3, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng dầu mỏ khí hóa lỏng chai Thiện Giang

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 •   Thôn 6, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Trương Thị Liễu

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 •   54 Trần Phú, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Bùi Văn Tùng

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 •   Thôn 3, Xã Hòa Phú, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Đặng Thị Luyến

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 •   Thôn Ry Ninh, Thị trấn Ia Ly, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể