Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Cửa hàng bán LPG chai : Cửa hàng xăng dầu số 16- Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   Quốc Lộ 19, Phường An Phú, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai: Cửa hàng kinh doanh dầu mở nhờn, gas Petrolimex và nước giặt Jana - Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   329 Quang Trung, Phường An Phú, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 62- Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   Tổ 3, Phường Ngô Mây, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 21- công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   Tổ 6, Phường Ngô Mây, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai - Công ty Xăng Dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   Thôn Tân Lập , Xã Song An, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 28 - Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   Đường Đỗ Trạc, Phường An Phú, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng Gas 24H An Khê - Công Ty CP Thiên Long Cát Gia Lai

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   50 Bùi Thị Xuân, Phường An Phú, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng Gas 24H An Khê - Công Ty CP Thiên Long Cát Gia Lai

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   296A Quang Trung, Phường An Phú, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Hộ kinh doanh Anh Thư

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   Tổ 4, Phường Ngô Mây, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Phạm Diệp Kế Nguyên

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   Tổ 4, Phường An Phú, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Sửu Hồng

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   893 Quang Trung, Phường An Bình, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Bùi Xuân Ngọc

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   72 Lê Lợi, Phường An Bình, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Quanh

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   Số nhà 14C, đường Quang Trung, Phường An Tân, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Võ Cúc

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   Thôn An Điền Nam, Xã Cửu An, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Trần Thị Kim Ngọc

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   754 Quang Trung, Phường An Bình, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Thành Đắc

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   479 Quang Trung, Phường An Phú, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh: Tổng Đại Lý Gas Hỷ Tín- Đại Lý Gas Hỷ Tín

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   423 Quang Trung, Phường An Phú, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai Trần Thị Hồng

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   15A Quang Trung, Phường An Bình, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Chi nhánh DNTN Hưng Phú

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   11 Trần Quang Diệu, Phường An Phú, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Cửa hàng dầu mỏ khí hóa lỏng chai Chi nhánh Doanh nghiệp Tư Nhân Hưng Phú.

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   190 Bùi Thị Xuân, Phường An Phú, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể