Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Công ty TNHH MTV Quý Thịnh Gia Lai (Hồ Đăk Thịnh)

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Pơ
 •   "Thôn An Hòa, Xã Cư An, Huyện Đăk Pơ, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Hộ kinh doanh Trần Minh Sơn

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Pơ
 •   Thôn 4, Xã An Thành, Huyện Đăk Pơ, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Tạ Văn Phùng

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Pơ
 •   Thôn Tân Thuận, Xã Tân An, Huyện Đăk Pơ, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng dầu mỏ khí hóa lỏng chai Bảy Thủy

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Pơ
 •   Thôn 2, Thị trấn Đak Pơ, Huyện Đăk Pơ, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng dầu mỏ khí hóa lỏng chai Huỳnh Văn Dũng

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Pơ
 •   Thôn 1, Xã Hà Tam, Huyện Đăk Pơ, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Nguyễn Thanh Đức

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Pơ
 •   Đội 3, thôn thuận công, Xã Cư An, Huyện Đăk Pơ, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Quý Thịnh

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Pơ
 •   Thôn An Hòa, Xã Cư An, Huyện Đăk Pơ, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai - Đinh Thị Thiên Thanh (Gas Tuấn)

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Pơ
 •   Thôn 2, Thị trấn Đak Pơ, Huyện Đăk Pơ, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể