Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Cửa hàng bán LPG chai số 10 (Công ty xăng dầu Bắc tây Nguyên)

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 •   805 Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 58- Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 •   Thôn Grep Pếch, Xã Dun, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai số 57- công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 •   Thôn 2, Xã Ia HLốp, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng Gas 24H Chư Sê - Công ty CP Thiên Long Cát Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 •   Đường Ngô Thời Nhậm, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng số 6 Gas 24H - Công ty CP Thiên Long Cát Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 •   966C Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng số 7- Công ty cổ phần dầu khí Miền Nam- Chi nhánh Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 •   241 Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng số 4- Công ty cổ phần dầu khí Miền Nam- Chi nhánh Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 •   Thôn Vườn Ươm, Xã Ia Glai, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Đại lý Gas Số 2- Công ty TNHH MTV dầu khí Kiên Long - Chi nhánh Gia Lai;

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 •   445 Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Lên

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 •   "Thửa đất số 3a, tờ bản đồ số 23, thôn 19, Xã Ia Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Gas Thành Đạt

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 •   "Thửa đất số 181, TBĐ số 18, Làng Dek, Xã H Bông, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lệ

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 •   Thửa đất số 21B, Thôn Hòa Thành, Xã Ia Phang, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Phạm Văn Ánh

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 •   Thôn Đoàn Kết, Xã Bờ Ngoong, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Hoài

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 •   531 Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng Gas Văn Bình

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 •   Thôn Tứ Kỳ Nam, Xã AL Bá, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Lê Văn Khương

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 •   TDP 2, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Văn Bổng

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 •   Số nhà 02 Kpă, Klơng, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Gas Bảo Tín

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 •   Thôn Bình Minh, Xã Dun, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Nguyễn Ngọc Sơn

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 •   554 Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Trần Thị Huệ

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 •   Làng Tai Glai, Xã Ia Ko, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Bảo Tín

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 •   Số nhà 14, Đường 17/3, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể