Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Hộ kinh doanh Tám Pha

 • Quận/huyện: Huyện Kông Chro
 •   Thôn 9, Xã Chơ Long, Huyện Kông Chro, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Sơn Doan

 • Quận/huyện: Huyện Kông Chro
 •   Đường Nguyễn Huệ, Thị trấn Kông Chro, Huyện Kông Chro, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng dầu mỏ khí hóa lỏng chai Xuân Đoàn

 • Quận/huyện: Huyện Kông Chro
 •   10 Nguyễn Huệ, Thị trấn Kông Chro, Huyện Kông Chro, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Hùng Huyện

 • Quận/huyện: Huyện Kông Chro
 •   348 Nguyễn Huệ, Thị trấn Kông Chro, Huyện Kông Chro, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai - Đoàn Văn Đoàn

 • Quận/huyện: Huyện Kông Chro
 •   10 Nguyễn Huệ, Thị trấn Kông Chro, Huyện Kông Chro, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể