Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Cửa hàng bán LPG chai: Cửa hàng xăng dầu số 51 - Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên;

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 •   263 Quang Trung, Thị trấn KBang, Huyện KBang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 •   Thôn 2, Xã Sơn Lang, Huyện KBang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Nguyễn Thành Sơn

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 •   Số 53 Đường Phan Bội Châu, Thị trấn KBang, Huyện KBang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Đặng Thị Lan

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 •   Tổ dân phố 2, Thị trấn KBang, Huyện KBang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Lý Xuân

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 •   Tổ dân phố 14, Thị trấn KBang, Huyện KBang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hà Hương

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 •   05 Lê lợi, Thị trấn KBang, Huyện KBang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Lê Văn Phúc

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 •   17 Phan Bội Châu, Thị trấn KBang, Huyện KBang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Phạm Thị Hồng Sương

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 •   Thôn 3, Xã Đông, Huyện KBang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Hoàng Văn Mịch

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 •   Thôn Hbang, Xã Kông Lơng Khơng, Huyện KBang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Đinh Bá Thi

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 •   96 Phan Bội Châu, Thị trấn KBang, Huyện KBang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Phạm Thanh Phường

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 •   Bản Hà Màu, Xã Nghĩa An, Huyện KBang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Đỗ Thị Quý

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 •   413 Quang Trung, Thị trấn KBang, Huyện KBang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng dầu mỏ khí hóa lỏng chai Lê Văn Đồng

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 •   Thôn 5, Xã Đông, Huyện KBang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng dầu mỏ khí hóa lỏng chai Minh Trinh

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 •   Thôn 3, Xã Đông, Huyện KBang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Nguyễn Minh Cang

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 •   Thôn 3, Xã Đông, Huyện KBang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Đỗ Thị Sáu

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 •   100 Phan Bội Châu, Thị trấn KBang, Huyện KBang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể