Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Hộ kinh doanh Phúc Hưng

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 •   Thôn Kiến Xương, Xã Chư Gu, Huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Kỳ Huệ

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 •   58B Trần Hưng Đạo, Thị trấn Phú Túc, Huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Phan Thị Kiều

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 •   Thôn 6, Xã An Trung, Huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Hạnh Tân

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 •   Thôn Hưng phú, Xã Chư Drăng, Huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Phạm Minh Họa

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 •   36 Hùng Vương, Thị trấn Phú Túc, Huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Đình Anh

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 •   23 Hùng Vương, Thị trấn Phú Túc, Huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Phạm Thị Hương + Lê Đình Gia

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 •   "Tổ dân phố 4, Thị trấn Phú Túc, Huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Chung Hiền

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 •   Thôn Chợ, Xã Ia RSươm, Huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Lợi Thu

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 •   Thôn Quỳnh Phú I, Xã Ia RSươm, Huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Võ Anh Kiệt

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 •   Thôn Chư Đông, Xã Chư Gu, Huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng dầu mỏ khí hóa lỏng chai Hường Thiện.

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 •   125 Hùng Vương, Thị trấn Phú Túc, Huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng dầu mỏ khí hóa lỏng chai Tạ Ngọc Khuông

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 •   303 Hùng Vương, Thị trấn Phú Túc, Huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Quang

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 •   Thôn Mới, Xã Chư Rcăm, Huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai hộ kinh doanh Tô Thị Nhẫn

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 •   , Xã Uar, Huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Hà Tâm

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 •   , Thị trấn Phú Túc, Huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể