Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Cửa hàng bán LPG chai số 15 ( công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên)

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 •   88 Trần Hưng Đạo, Phường Đoàn Kết, Thị xã Ayun Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai “Chi nhánh công ty cổ phần thiên Long Cát Gia Lai tại AYunPa

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 •   70 Trần Hưng Đạo, Phường Sông Bờ, Thị xã Ayun Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng số 8- Công ty cổ phần dầu khí Miền Nam- Chi nhánh Gia Lai

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 •   99 Phạm Văn Đồng, Phường Sông Bờ, Thị xã Ayun Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Thanh

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 •   Thửa đất số 06, QL 25, Xã Ia Sao, Thị xã Ayun Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Kim

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 •   151 Lê Hồng Phong, Phường Đoàn Kết, Thị xã Ayun Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Võ Đức Thu (Đức Trung)

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 •   15 Võ Thị Sáu, Phường Đoàn Kết, Thị xã Ayun Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tèo

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 •   22 Nguyễn Thái Học, Phường Đoàn Kết, Thị xã Ayun Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Lê Viết Trọng

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 •   Lô số 4, Khu QHDC đường Hàm Nghi, Phường Cheo Reo, Thị xã Ayun Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng dầu mỏ khí hóa lỏng chai Duy Đức

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 •   75 Lê Hồng Phong, Phường Đoàn Kết, Thị xã Ayun Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Trần Duẩn

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 •   45 Hàm Nghi, Phường Cheo Reo, Thị xã Ayun Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Đức Trung

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 •   15 Võ Thị Sáu, Phường Đoàn Kết, Thị xã Ayun Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Hậu Hiệp

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 •   469 Trần Hưng Đạo, Phường Cheo Reo, Thị xã Ayun Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Nguyên Hương

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 •   114- Trần Hưng Đạo, Phường Cheo Reo, Thị xã Ayun Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Trần Quốc Châu

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 •   223-Trần Hưng Đạo, Phường Cheo Reo, Thị xã Ayun Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Nguyên Hương

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 •   114 Trần Hưng Đạo, Phường Cheo Reo, Thị xã Ayun Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể