Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Cửa hàng bán LPG chai số 47- công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 •   Tổ 9, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng bán LPG chai - Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 •   Thôn Cầu Vàng, Xã K' Dang, Huyện Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Khí Miền Nam- Chi Nhánh Miền Trung Tại Gia Lai – Cửa Hàng Kinh Doanh Gas Đăk Đoa

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 •   336 Nguyễn Huệ, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Hộ kinh doanh Cai Thị Bích Ngọc

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 •   Thôn 10, Xã Ia Pết, Huyện Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Tuấn

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 •   Làng Thung, Xã HNol, Huyện Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Lê Văn Minh

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 •   Thôn Cầu Vàng, Xã K' Dang, Huyện Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Trần Thị Thanh Tuyết

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 •   Thôn 1, Xã Hải Yang, Huyện Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Công ty TNHH Vân Nam Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 •   Thôn 1, Xã Nam Yang, Huyện Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Hộ kinh doanh Võ Hồng Thành

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 •   18 Đinh Tiên Hoàng, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai: Điện tử Nguyễn Văn

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 •   Làng Đê Tul, Xã Đăk Sơmei, Huyện Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Sơn Hải

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 •   367 Nguyễn Huệ, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Lê Anh Cường

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 •   Thôn 3, Xã Tân Bình, Huyện Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Triệu Tấn Hải

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 •   Thôn 3, Xã Tân Bình, Huyện Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Đinh Lê Tuấn Kiệt

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 •   Tổ Dân phố 7, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Trần Thanh

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 •   Thôn 2, Xã Tân Bình, Huyện Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Nguyễn Châu

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 •   Thôn 18, Xã Đăk Sơmei, Huyện Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng dầu mỏ khí hóa lỏng chai Cô Tự

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 •   Thôn 4, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng dầu mỏ khí hóa lỏng chai Bá Hường

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 •   309 Nguyễn Huệ, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng dầu mỏ khí hóa lỏng chai Lệ Thủy

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 •   Thôn Hà Lòng 1, Xã K' Dang, Huyện Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Hồng Phong

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 •   , Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể