Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Cửa hàng bán LPG chai: Cửa hàng xăng dầu số 27 - Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Huyện Chư Pưh
 •   Quốc lộ 14, Xã Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng Gas Chư Pưh - Công ty CP KD Khí Miền Nam - Chi Nhánh Miền Trung Tại Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Chư Pưh
 •   Thôn Hòa Thành, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng dầu mỏ khí hóa lỏng chai An Lộc

 • Quận/huyện: Huyện Chư Pưh
 •   Chợ Ia Hrú, Xã Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Văn Viết Thạnh

 • Quận/huyện: Huyện Chư Pưh
 •   Thôn Phú Vinh, Xã Ia BLứ, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Bá Hiển

 • Quận/huyện: Huyện Chư Pưh
 •   Làng Taipêr, Xã Ia Hla, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Thanh Vũ

 • Quận/huyện: Huyện Chư Pưh
 •   , Thị trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Kim Loan

 • Quận/huyện: Huyện Chư Pưh
 •   , Thị trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Hoàng Thạch

 • Quận/huyện: Huyện Chư Pưh
 •   , Xã Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng bán LPG chai Bùi Phúc

 • Quận/huyện: Huyện Chư Pưh
 •   Thôn Phú An, Xã Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng doanh nghiệp tư nhân Việt Màu.

 • Quận/huyện: Huyện Chư Pưh
 •   Thôn Tao Cho, Xã Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân