Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


Hộ kinh doanh Nguyễn Bá Cầu

 • Quận/huyện: Huyện Phú Thiện
 •   , Xã Ia Sol, Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Lê Hùng Anh

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 •   Thôn Châu Khê, Xã Đăk Yă, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Công ty TNHH Tiến Quân Gia Lai

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   12B Trần Bình Trọng, Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Hộ kinh doanh Hoàng Thị Kim Liên

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 •   Thôn Thanh Giáo, Xã Ia Krêl, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Tám Pha

 • Quận/huyện: Huyện Kông Chro
 •   Thôn 9, Xã Chơ Long, Huyện Kông Chro, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Xa Tấn Tùng

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 •   Làng Bi, Xã Ia Dom, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Trần Thị Chiêu

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   47/27 Nay Der, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Phạm Bá Trường

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   20 Tôn Thất Tùng, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Hòa Thu

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 •   Thôn 3, Xã Ia KRai, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Lưu Thị Lựu

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   Làng Brukngol, Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Phan Thị Chính

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 •   Làng Sơn, Xã Ia Nan, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Đặng Thị Lan

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 •   Tổ dân phố 2, Thị trấn KBang, Huyện KBang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Lý Xuân

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 •   Tổ dân phố 14, Thị trấn KBang, Huyện KBang, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Bùi Xuân Ngọc

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   72 Lê Lợi, Phường An Bình, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Phan Thị Kiều

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 •   Thôn 6, Xã An Trung, Huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hiệu Buôn Tân An

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 •   Thôn Tân Lập, Xã Ia Sao, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Phạm Văn Huyên

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 •   Thôn Hòa Bình, Xã Bàu Cạn, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thiên

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   92 Thống Nhất, Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Quanh

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   Số nhà 14C, đường Quang Trung, Phường An Tân, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh Võ Cúc

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   Thôn An Điền Nam, Xã Cửu An, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể