Danh sách chợ, siêu thị, trung tâm thương mại

Quận/huyện


Nhà sách, siêu thị Kbang

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ chuyên doanh
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 0 m2

Siêu thị Vĩ Yên

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ chuyên doanh
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 0 m2

Siêu thị nhà sách Vạn Trí

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ chuyên doanh
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 0 m2

Siêu thị điện máy Ngọc Nam Gia Lai

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ chuyên doanh
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 0 m2

Siêu thị điện máy Ngọc Anh

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ chuyên doanh
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 0 m2

Nhà sách siêu thị Nam Gia Lai

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ chuyên doanh
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 600 m2

Nhà sách siêu thị Đông Gia Lai

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ chuyên doanh
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 2200 m2

Nhà sách Siêu thị Văn Hóa Pleiku

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ chuyên doanh
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 0 m2

Siêu thị nông nghiệp Sài Gòn

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ chuyên doanh
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 0 m2

Siêu thị Vinmart

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 • Hạng chợ: Hạng II
 • Loại hình: Chợ chuyên doanh
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 0 m2