Danh sách chợ, siêu thị, trung tâm thương mại

Quận/huyện


Ia Blứ

  • Quận/huyện: Huyện Chư Pưh
  • Hạng chợ: Hạng III
  • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
  • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
  • Diện tích: 145 m2

Chợ Ia Hrú

  • Quận/huyện: Huyện Chư Pưh
  • Hạng chợ: Hạng III
  • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
  • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
  • Diện tích: 0 m2

Chợ Ia Le

  • Quận/huyện: Huyện Chư Pưh
  • Hạng chợ: Hạng III
  • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
  • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
  • Diện tích: 122 m2

Chợ huyện Chư Pưh

  • Quận/huyện: Huyện Chư Pưh
  • Hạng chợ: Hạng III
  • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
  • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
  • Diện tích: 0 m2

Chợ Iale

  • Quận/huyện: Huyện Chư Pưh
  • Hạng chợ: Hạng III
  • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
  • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
  • Diện tích: 122 m2