Danh sách chợ, siêu thị, trung tâm thương mại

Quận/huyện


Chợ xã Sơn Lang

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 363 m2

Chợ Đăk HLơ

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 2040 m2

Chợ Nghĩa An

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 5000 m2

Chợ KBang

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 • Hạng chợ: Hạng I
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 8350 m2

Nhà sách, siêu thị Kbang

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ chuyên doanh
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 0 m2