Danh sách chợ, siêu thị, trung tâm thương mại

Quận/huyện


Chợ Ia Tô

  • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
  • Hạng chợ: Hạng III
  • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
  • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
  • Diện tích: 0 m2

Chợ Ia O

  • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
  • Hạng chợ: Hạng III
  • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
  • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
  • Diện tích: 0 m2

Chợ Ia Yok

  • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
  • Hạng chợ: Hạng III
  • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
  • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
  • Diện tích: 0 m2

Chợ Ia Krai

  • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
  • Hạng chợ: Hạng II
  • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
  • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
  • Diện tích: 9575 m2

Chợ thị trấn Ia Kha

  • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
  • Hạng chợ: Hạng II
  • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
  • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
  • Diện tích: 0 m2

Chợ huyện Ia Grai

  • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
  • Hạng chợ: Hạng II
  • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
  • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
  • Diện tích: 11200 m2