Danh sách chợ, siêu thị, trung tâm thương mại

Quận/huyện


Chợ xã Hải Yang

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 0 m2

Chợ Hà Lòng

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 0 m2

Chợ Nam Yang

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 1484 m2

Chợ huyện Đăk Đoa

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 • Hạng chợ: Hạng II
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 7000 m2