Danh sách chợ, siêu thị, trung tâm thương mại

Quận/huyện


Chợ tạm xã Đăk Ta Ley

  • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
  • Hạng chợ: Hạng III
  • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
  • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
  • Diện tích: 0 m2

Trung tâm thương mại huyện Mang Yang

  • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
  • Hạng chợ: Hạng I
  • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
  • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
  • Diện tích: 17780 m2