Danh sách chợ, siêu thị, trung tâm thương mại

Quận/huyện


Chợ Bình Lợi

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 10589 m2

Chợ Cây Xoài

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 • Hạng chợ: Hạng II
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 5687 m2

Nhà sách siêu thị Nam Gia Lai

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ chuyên doanh
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 600 m2