Danh sách chợ, siêu thị, trung tâm thương mại

Quận/huyện


Chợ Ia RSai

  • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
  • Hạng chợ: Hạng III
  • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
  • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
  • Diện tích: 0 m2

Chợ Chư Gu

  • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
  • Hạng chợ: Hạng III
  • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
  • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
  • Diện tích: 0 m2

Chợ RSươm

  • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
  • Hạng chợ: Hạng III
  • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
  • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
  • Diện tích: 4414 m2

Chợ Chư RCăm

  • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
  • Hạng chợ: Hạng III
  • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
  • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
  • Diện tích: 3500 m2

Chợ Phú Túc

  • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
  • Hạng chợ: Hạng II
  • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
  • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
  • Diện tích: 9140 m2

Chợ Ia R'sươm

  • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
  • Hạng chợ: Hạng III
  • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
  • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
  • Diện tích: 4414 m2