Danh sách chợ, siêu thị, trung tâm thương mại

Quận/huyện


Chợ huyện Đức Cơ

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 • Hạng chợ: Hạng II
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 13507 m2

Chợ Mốc Đen

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 4379 m2

Chợ Mốc Đen

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 80 m2