Danh sách chợ, siêu thị, trung tâm thương mại

Quận/huyện


Chợ An Trung

  • Quận/huyện: Huyện Kông Chro
  • Hạng chợ: Hạng III
  • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
  • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
  • Diện tích: 0 m2

Chợ huyện Kông Chro

  • Quận/huyện: Huyện Kông Chro
  • Hạng chợ: Hạng III
  • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
  • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
  • Diện tích: 5774 m2