Thông báo về việc tổ chức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2021 theo cam kết trong Hiệp định CPTPP

Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng thông báo về việc tổ chức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2021 theo cam kết trong Hiệp định CPTPP như sau:

Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Bộ Công Thương quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định CPTPP;

Căn cứ Quyết định số 804/QĐ-HĐĐG ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng đấu giá về việc ban hành Quy chế đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2021 theo cam kết tại Hiệp định CPTPP;

Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng thông báo về việc tổ chức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2021 theo cam kết trong Hiệp định CPTPP như sau:

1. Tài sản đấu giá

Tài sản bán đấu giá là hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 72 (bảy mươi hai) chiếc xe ô tô đã qua sử dụng (HS: 87.02, 87.03, 87.04), gồm:

- Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 36 chiếc ô tô có dung tích động cơ trên 3.000 cm3.

- Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 36 chiếc ô tô có dung tích động cơ từ 3.000 cm3 trở xuống.

- Ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu là ô tô trước khi về đến cửa khẩu Việt Nam đã đăng ký lưu hành tại các quốc gia có tiêu chuẩn khí thải tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn khí thải hiện hành của Việt Nam;

- Ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu phải được kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với từng xe theo quy định.

2. Những điều kiện phải tuân thủ khi tham gia đấu giá

Thương nhân nghiên cứu Quy chế đấu giá (đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương www.moit.gov.vn) để thực hiện các bước chuẩn bị hồ sơ và tham gia đấu giá.

3. Những nội dung cần lưu ý

Kinh doanh nhập khẩu ô tô là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2017 quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô và Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quan lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Mọi thương nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam đều được tham gia đấu giá HNTQ nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng. Tuy nhiên, chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định tại Nghị định số 116/2017/NĐ-CP mới được phép nhập khẩu ô tô.

Trường hợp thương nhân trúng đấu giá là doanh nghiệp đã có Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô nhưng chưa đăng ký nhãn hiệu, kiểu loại và tình trạng xe dự kiến nhập khẩu theo hạn ngạch trúng đấu giá, thương nhân gửi hồ sơ đến Bộ Công Thương đề nghị bổ sung Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô. Điều kiện và trình tự, thủ tục bổ sung Giấy phép thực hiện theo quy định tại Nghị định số 116/2017/NĐ-CP. Bộ Công Thương khuyến nghị thương nhân làm việc với các đối tác nước ngoài về các vấn đề liên quan trước khi tham gia đấu giá để bảo đảm việc bổ sung giấy phép được thực hiện suôn sẻ sau khi đấu giá thành công.

Trường hợp thương nhân trúng đấu giá không có Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định tại Nghị định 116/2017/NĐ-CP, thương nhân trúng đấu giá phải ủy thác việc nhập khẩu cho doanh nghiệp đã có Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô phù hợp với nhãn hiệu, kiểu loại và tình trạng xe dự kiến nhập khẩu theo hạn ngạch trúng đấu giá. Bộ Công Thương khuyến nghị thương nhân có thỏa thuận sơ bộ với các doanh nghiệp này trước khi tham gia đấu giá để bảo đảm được việc nhập khẩu sau khi đấu giá thành công.

Khi tiến hành thủ tục kiểm tra, doanh nghiệp nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng phải cung cấp cho cơ quan quản lý chất lượng Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành còn hiệu lực đến trước khi xuất khẩu được cấp bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

Đối với giấy tờ chứng nhận xuất xứ của mặt hàng ô tô đã qua sử dụng, theo Điểm d khoản 6 Điều 5 Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 của Chính phủ quy định Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP quy định điều kiện áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định CPTPP:

  • Hàng hóa phải đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định của Hiệp định CPTPP;  
  • Ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan phải đáp ứng quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP và phải có chứng từ chứng nhận xuất xứ khi làm thủ tục nhập khẩu.

Tiêu chí xuất xứ đối với các mặt hàng nói chung và ô tô nói riêng (Chương 87) tại Hiệp định CPTPP không quy định phân biệt giữa hàng hóa mới và hàng hóa đã qua sử dụng. Trường hợp doanh nghiệp có thể chứng minh được hàng hóa xuất khẩu đáp ứng quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP thì hàng hóa đó được coi là có xuất xứ theo Hiệp định CPTPP. Theo các quy định trên, điều kiện nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo HNTQ trong CPTPP đã bao gồm việc đáp ứng quy định về xuất xứ hàng hóa theo quy định của Hiệp định CPTPP.

Các doanh nghiệp phải nghiên cứu kỹ về cách xác định tiêu chí xuất xứ của mặt hàng này tại Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP và Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

4. Địa điểm, thời gian tổ chức đấu giá

a)  Địa điểm: Phòng họp Bộ Công Thương, tầng II, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

b) Thời gian: Dự kiến 14h ngày 05 tháng 4 năm 2021 (trong trường hợp tại thời điểm đó dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp, Hội đồng đấu giá có thể áp dụng hình thức đấu giá trực tuyến).

5. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

a)  Địa điểm: Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

b) Thời gian: Từ ngày 08 tháng 3 năm 2021 đến 17h ngày 24 tháng 3 năm 2021.

6. Đầu mối liên hệ

Bộ phận thường trực của Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2021 theo cam kết tại Hiệp định CPTPP

Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 2220 5432; Email: xnk-tlh@moit.gov.vn.

Quyết định ban hành Quy chế đấu giá, xem tại đây.

 

                                                                                                                                                                                    Cục Xuất nhập khẩu


Tin khác

Danh sách Thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo được cập nhật đến ngày 18/01/2021

Danh sách Thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo được cập nhật đến ngày 18/01/2021 19-01-2021 / * Xuất nhập khẩu

Bộ Công Thương trân trọng giới thiệu Danh sách Thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo được cập nhật đến ngày 18/01/2021.

Trung Quốc áp dụng các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 lây lan qua hàng hóa nhập khẩu

Trung Quốc áp dụng các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 lây lan qua hàng hóa nhập khẩu 21-01-2021 / * Xuất nhập khẩu

Vừa qua, cơ quan chức năng Trung Quốc đã thông báo tiến hành kiểm tra và khử trùng phòng dịch đối với hàng hóa được vận chuyển trong công-ten-nơ thông thường do lo ngại dịch Covid-19 dễ lây lan qua biên giới khi nhiệt độ xuống thấp vào mùa đông và mùa xuân, cụ thể:

Thông tin thị trường xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của tỉnh Gia Lai

Thông tin thị trường xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của tỉnh Gia Lai 28-04-2020 / * Xuất nhập khẩu

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh COVID-19 gây ra

Cơ hội kết nối giao thương với doanh nghiệp Thụy Điển

Cơ hội kết nối giao thương với doanh nghiệp Thụy Điển 11-05-2021 / * Xuất nhập khẩu

Một doanh nghiệp Thụy Điển cần mua mít non đóng hộp. Yêu cầu đã xuất khẩu đi EU.