Danh sách nhà phân phối xăng dầu

Quận/huyện


Công ty CP xăng dầu dầu khí Phú Yên tại Gia Lai (Cửa hàng Ia Tul)

 • Quận/huyện:
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Công ty CP Thương mại Nam Gia Lai (Cửa hàng 08)

 • Quận/huyện:
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Công ty CP xăng dầu dầu khí Phú Yên tại Gia Lai (Cửa hàng Pờ Tó)

 • Quận/huyện:
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

DNTN Quốc Hưng

 • Quận/huyện:
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH MTV Hoàng Hân - Cửa hàng 05

 • Quận/huyện:
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Nghĩa Hưng Phát Gia Lai

 • Quận/huyện:
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Huệ Hạnh Gia Lai

 • Quận/huyện:
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng xăng dầu - DNTN Ngân Hà

 • Quận/huyện:
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Chi nhánh HTX Công Nông nghiệp và Dịch vụ Hợp Tiến

 • Quận/huyện:
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước

Chi nhánh DNTN Tấn Dũng

 • Quận/huyện:
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

HTX Nông Lâm Công nghiệp Hưng Phát

 • Quận/huyện:
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước

Công ty TNHH Ninh Bình

 • Quận/huyện:
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Bắc Nam

 • Quận/huyện:
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Chi nhánh xăng dầu quân đội khu vực Tây Nguyên (Cửa hàng 78)

 • Quận/huyện:
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Cửa hàng 42)

 • Quận/huyện:
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Cửa hàng 59)

 • Quận/huyện:
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Long Giang - Cửa hàng 02

 • Quận/huyện:
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Đạt Linh

 • Quận/huyện:
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty CP kinh doanh và Phát triển Miền Núi Gia Lai (Cửa hàng 07)

 • Quận/huyện:
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

DNTN Gia Hưng Gia Lai

 • Quận/huyện:
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân