Danh sách nhà phân phối xăng dầu

Quận/huyện


Cửa hàng số 01 - Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Tín Nhiệm (Cửa hàng 2)

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Tín Nhiệm (Cửa hàng 1)

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Tín Nhiệm

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân
 • Mã số thuế: 5900182961