Thông tư 22/2016/TT-BCT: Thông tư thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN


Còn hiệu lực
22/2016/TT-BCT
Thông tư thực hiện Quy tắc ...
03-10-2016
15-11-2016
Thông tư
Bộ Công Thương
Trần Tuấn Anh
Bộ trưởng


Kết nối mạng xã hội