Thông tư 27/2017/TT-BCT: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN


Còn hiệu lực
27/2017/TT-BCT
Thông tư sửa đổi, bổ sung ...
06-12-2017
06-12-2017
Thông tư
Bộ Công Thương
Trần Tuấn Anh
Bộ trưởng


Kết nối mạng xã hội