Thông tư 30/2018/TT-BCT: Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo


Còn hiệu lực
30/2018/TT-BCT
Thông tư quy định chi tiết ...
01-10-2018
15-11-2018
Thông tư
Bộ Công Thương
Trần Tuấn Anh
Bộ trưởng


Kết nối mạng xã hội