Thông tư 11/2016/TT-BCT: Thông tư quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam


Còn hiệu lực
11/2016/TT-BCT
Thông tư quy định biểu mẫu ...
05-07-2016
20-08-2016
Thông tư
Bộ Công Thương
Trần Tuấn Anh
Bộ trưởng


Kết nối mạng xã hội