Thông tư 09/2020/TT-BCT: Quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu, đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan


Còn hiệu lực
09/2020/TT-BCT
Quy định về lộ trình áp ...
14-05-2020
30-06-2020
Thông tư
Bộ Công Thương
Trần Quốc Khánh
Thứ trưởng


Kết nối mạng xã hội