Nghị định 119/2018/NĐ-CP: Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ


Còn hiệu lực
119/2018/NĐ-CP
Quy định về hóa đơn điện ...
12-09-2018
12-09-2018
Nghị định
Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng


Kết nối mạng xã hội