Nghị định 94/2017/NĐ-CP: Nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại


Còn hiệu lực
94/2017/NĐ-CP
Nghị định về hàng hóa, dịch ...
10-08-2017
01-10-2017
Nghị định
Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng


Kết nối mạng xã hội