Nghị định 129/2016/NĐ-CP: Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016-2018


Còn hiệu lực
129/2016/NĐ-CP
Nghị định về Biểu thuế nhập ...
01-09-2016
01-09-2016
Nghị định
Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng


Kết nối mạng xã hội