Nghị định 81/2018/NĐ-CP: Nghị định: Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại


Còn hiệu lực
81/2018/NĐ-CP
Nghị định: Quy định chi tiết ...
22-05-2018
15-07-2018
Nghị định
Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng


Kết nối mạng xã hội