Nghị định 39/2020/NĐ-CP: Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2020 – 2023


Còn hiệu lực
39/2020/NĐ-CP
Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ...
03-04-2020
20-05-2020
Nghị định
Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng


Kết nối mạng xã hội