Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


Công Ty TNHH MTV Duy Hồng Gia Lai

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Công Ty CPMT Nam Gia Lai

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Công Ty TNHH MTV Như Hà

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

DNTN Tư Hiếu

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Công Ty TNHH Quyết Thắng

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phúc Thành

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Siêu Thị Kbang - Công Ty Cổ Phần Gia Lai CTC

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn