Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


Công Ty Tnhh Một Thành Viên Nhật Thuận Gia Lai

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Di Phước Gia Lai

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Bùi Thị Năm

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Đức Hải

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Nguyễn Khôi Gia Lai

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Siêu Thị Phố Núi Chi Nhánh 1

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Siêu Thị Vinmart

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Siêu Thị Đông Gia Lai

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Siêu Thị Nam Gia Lai

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Siêu Thị Vỹ Yên

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Siêu Thị CCT Gia Lai

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Công Ty TNHH TM Sài Gòn Gia Lai (Siêu Thị Co.Op Mart)

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Công ty TNHH MTV Hoàng Gia Huy

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Công ty TNHH MTV Duyên An Gia Lai

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Công ty TNHH MTV Thế Nghĩa

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Thịnh

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Hưng Vinh

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Gia Lai

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thùy Dung Gia Lai

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hưng Phát

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn