Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


Công Ty TNHH Phương Hùng

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Thành

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Siêu Thị Đông Gia Lai

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hưng Phát- Chi Nhánh An Khê

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn