Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC HẢI

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Sản xuất

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng Bình Tiên Tại Gia Lai

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Sản xuất

Công ty TNHH MTV Gas Hải Lưu

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn
 • Mã số thuế: 5900785550

Công ty TNHH MTV Minh Phú Gas

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Nguyễn Lê Huy
 • Kênh phân phối: Bán buôn
 • Mã số thuế: 5900483623

Công ty TNHH MTV An Quí Gia Lai

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Lưu Thị Hoàng Oanh
 • Kênh phân phối: Bán buôn
 • Mã số thuế: 5900987500

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Khí Miền Nam - Chi Nhánh Miền Trung Tại Gia Lai

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Phạm Tiến Mạnh
 • Kênh phân phối: Bán buôn
 • Mã số thuế: 0305097236-010

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: VŨ HUY TRÍ
 • Kênh phân phối: Bán buôn
 • Mã số thuế: 5900182337

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: VŨ HUY TRÍ
 • Kênh phân phối: Bán buôn
 • Mã số thuế: 5900182337

Công ty TNHH MTV Kim Tuổi Hoa

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Di Phước Gia Lai

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Bùi Thị Năm

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Đức Hải

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Nguyễn Khôi Gia Lai

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Siêu Thị Phố Núi Chi Nhánh 1

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Siêu Thị Vinmart

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Siêu Thị CCT Gia Lai

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Công Ty TNHH TM Sài Gòn Gia Lai (Siêu Thị Co.Op Mart)

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Công ty TNHH MTV Hoàng Gia Huy

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Công ty TNHH MTV Duyên An Gia Lai

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Công ty TNHH MTV Thế Nghĩa

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn