Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nam Gia Lai

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Nhật Thuận Gia Lai

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Siêu Thị Nam Gia Lai

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn

Công Ty CPMT Nam Gia Lai

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn